Skip to main content

Kræftpatienter skal huske at besøge tandlægen

Mange mennesker ved det ikke, men kemo- og stråleterapi kan have store konsekvenser for vores tænder og tandkød. Derfor er det vigtigt at kræftpatienter, som skal i behandling med kemoterapi eller strålebehandling, bliver undersøgt hos en tandlæge, inden behandlingen starter. Så kan man bagefter bevise det, hvis der skulle opstå skader som følge af behandlingen.

Hvad er kemoterapi?

Kemoterapi er en fælles betegnelse for en behandlingsmetode, men dækker i virkeligheden over mange forskellige stoffer, som ikke virker ens og alle kræftpatienter er ikke lige påvirket.

Som ny cancerpatient er det slet ikke tandlægen man tænker på i første omgang. Det vigtigste for cancerpatienterne er naturligvis at bekæmpe sygdommen. Tænder og mund er helt sekundære, da det handler om at overleve.

Heldigvis er lægerne rigtig gode til at behandle og helbrede mange typer kræft. Mange kræftafdelinger er også blevet rigtig gode til at oplyse patienterne om at besøge tandlægen inden den første kemoterapi. Men desværre er der også mange, der ikke bliver oplyst om muligheden for tilskud til behandling af tænder, der tager skade af kræftbehandlingen. Og det giver stor risiko for følgeskader i munden efterfølgende.

Periodontitis illustration

Kemoterapi giver tør mund

Kemoterapi kan svække immunforsvaret voldsomt og give tør mund. Vores største forsvar mod bakterier i munden er vores spyt. Hvis vi ikke har nok spyt, får bakterierne rig mulighed for at danne kolonier i lommerne oppe ved roden og der hvor tandbørsten ikke når ind. Spyttet neutraliserer også syre fra kosten. Når spyttet forsvinder, kan bakterierne for alvor vokse og lave huller og paradentose.

Er bakterierne først begyndt at indfinde sig et sted for eksempel i knoglen, kan de nemt vandre og danne nye kolonier andre steder i kroppen. I blodet kommer de rundt i kroppen og fra munden direkte ned i lungerne. Vi møder patienter i klinikken, med betændelse i knoglen, og skader på tænderne efter mundtørhed på grund af kemoterapi eller stråler. Det er tungt at rette op på og en del tænder bliver mistet. Det er rigtig ærgerligt, især når nogle af skaderne kunne være undgået blot ved forebyggende behandling.

Hjælpemidlerne er blandt andet en speciel tandpasta på recept, samt meget grundig kost og drikke vejledning. En del patienter får brug for at komme til fluorlakering hver 2 -3. måned, for hullerne kan vokse sig store meget hurtigt. Det gælder om at få standset hullerne, så der ikke skal bores. De huller, der ikke kan standsen, skal repareres, inden de når ind til nerven og der opstår infektion i roden.

Forebyggelse fjerner ikke risikoen for skader hundrede procent. Der vil altid være en forøget risiko. Men det øger chancerne for at undgå skader efter kemobehandling, og man kan sikre sig hjælp hvis behovet opstår. En forebyggende indsats kan spare en for et rigtigt smertefuldt tandsæt og dårlig oplevelse, og hjælpe til at bevare et pænt og sundt smil.

Der er hjælp at hente for kræftpatienter

Oveni kan det blive en dyr fornøjelse at efterbehandle følge skaderne. Det kan være svært at dokumentere at skaderne er forårsaget af kemobehandlingerne, da de kan udvikle sig ganske langsomt over en årrække. Der er dog hjælp at hente hvis man fra start kan fremvise journaler med sunde eller velbehandlede tænder op til kemoterapibehandlingerne. Der er endda mulighed for tilskud via §166 for de patienter der udvikler dokumenterede tandproblemer på grund af kemoterapi eller kræft. Så falder udgiften for patienten til 1925 pr år, men det kan tage tid at blive godkendt. Det er tungt for patienterne hvis ikke tandlægen hjælper, men det gør vi gerne.

Periodontitis illustration